"A Zene Városa - a városlakók zenéje"

A kedvezményezett neve: Veszprém Város Vegyeskara Egyesület
A projekt címe: "A Zene Városa - a városlakók zenéje"
A szerződött támogatás összege: 15.000.000.- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.04.30
A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01690

A Veszprém Város Vegyeskara Egyesület nagy örömmel kezdi meg "A Zene Városa - a városlakók zenéje" programját, amely projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A fejlesztés célja: Veszprém Város Vegyeskara kóruscsaládja szakmai és közösségi összetartozásának erősítése, a kultúrához való hozzáférés elősegítése Veszprém lakosainak körében, kreativitásfejlesztés az iskolai korosztályban, művészeti ismeretterjesztés, a veszprémi identitás erősítése a város hagyományos zenei értékeinek interaktív bemutatásán keresztül. A célok megvalósítását az új tevékenységformák, mint például a tematikus interaktív ismeretterjesztő zenei rendezvények, a műhelymunka, városi gyermek kórustalálkozó szervezése, az Ifjúsági koncertpódium sorozat, szakmai workshopok, zenei piknik, dalkör garantálják.

A projekt során az alkotóközösségek közös programok felelősei lesznek, erősítik egymás tevékenységét, garantálják a tervezett programok sikerét, de további közös projekteket is generálhatnak. A projekt valamennyi eleme valamilyen módon épít a veszprémi zenei hagyományokra, a veszprémi alkotók, pedagógusok kreativitására, közösségépítő tevékenységükre. A kreatív alkotó mellett figyelmet fordítunk a kreatív befogadóra is az interaktivitás megteremtésével, az ismeretterjesztő programok szervezésével. Az értő, nyitott, zeneértő közönség éppoly fontos a város fejlődése szempontjából, mint az alkotó személyiségek. Programunkban nyitunk olyan rétegek felé, akik számára hétköznapi körülmények között a művészeti produkciók és közösségek elérhetetlenek, de életminőségük javításának, a közösséghez való tartozás erősítésének eszköze lehet egy-egy program befogadása. Programunkkal erősítjük a város kreatív, innovatív erejét, tudását, közösségi összetartozását. Tapasztalatainkat szeretnénk beépíteni a Veszprém – Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 projektben tervezett elképzeléseinkbe.