A VVV Kóruscsalád legfiatalabb tagja

A Csermák Antal Zeneiskola növendékeiből és a hozzájuk csatlakozó általános iskolás gyerekekből minden évben újjáalakul. Soraiba várja az általános iskolás korosztály minden énekelni szerető tagját. Célja, hogy ifjú énekesei a kóruséneklés alapjait elsajátítsák, gyakorolják. A hangsúly ez esetben inkább az előkészítés, a tanítás. A Vokállal együtt részesei az ifjúsági programoknak – az őszi és nyári táborozások – hangversenyeknek, sőt, a bel-, esetenként külföldi vendégszerepléseknek..
Az Éneklő Ifjúság országos minősítésben rendszeresen részt vesz, munkájukat az utóbbi években Dicséretes Arany fokozatú Minősítéssel ismerték el.
A gyermekkórus rendszeresen pódiumra lép a Csermák Zeneiskola rendezvényein, és természetesen ott a helyük a VVV Kóruscsalád zenei eseményein, így a családi hangversenyen és a karácsonyi koncerten.
Erdélyi Ágnes 1998-ban vette át az együttes zenei vezetését.