1956 szeptember 25-én alakult, Zámbó István vezetésével. Évtizedek óta az ország egyik vezető nagyvegyeskara, Magyarországon és külföldön a magyar kóruszene elhivatott, avatott tolmácsolójaként tartják számon. Tanúsítják ezt a hazai és nemzetközi versenyeken elért eredmények: az arezzói, goriziai, llangolleni nemzetközi versenyek többszörös első helyezései. Ugyancsak jelentős szakmai és forró közönségsikert aratott több alkalommal Debrecenben a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen és a BBC kórusversenyén. Veszprém Város Vegyeskara 1967 óta van jelen az Europa Cantat nemzetközi kórusszövetség nagyszabású nemzetközi rendezvényein - résztvevőként, színvonalas szereplésével tovább öregbítve nemzetünk zenei hírnevét, és házigazdaként, a Nemzetközi Éneklő Heteken (1968, 1971, 1992, 1996)

Zámbó Istvántól 1982-ben vette át az együttes irányítását Katona Tibor, majd pedig – a rendszerváltással egy időben, 1989 hajnalán – új, fiatal, dinamikus karnagy került a vegyeskar élére: Erdélyi Ágnes. Megváltozott a világ, megváltoztak a feladatok – de a fő céljuk, melyet mottójuk fejez ki a legteljesebben, változatlan maradt: „Itt valamennyien azt valljuk, hogy az élet zene nélkül nem lehet teljes, és mit sem ér. Szeretnők beoltani ennek tudatát mindazokba, akiknek sejtelmük sincs arról, micsoda szépségek rejlenek a zene tündérkertjében”.

Szép sikereket tudhat maga mögött az együttes jelenlegi karnagya, Erdélyi Ágnes vezetése alatti utóbbi tíz évben is. 1993-ban a 4. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen aranydiplomát nyertek, 1996-ban "Hangversenykórus summa cum laude" minősítést szereztek, 1997-ben a Kodály Zoltán I. Magyar Kórusversenyen II. helyezettek, 1998-ban Tour-ban (Franciaország) a nemzetközi kórusverseny döntősei.

Külföldi hangversenykörútjai során Európa sok országában képviselte a kórus hazánk zenekultúráját (1990 - Románia/Erdély, Észtország, Finnország; 1991 - Belgium; 1992 - Ausztria; 1993 - Németország, Románia; 1994 - Dánia; 1996 - Ausztria; 1997, 1999 - Svájc; 1998 - Németország). Szinte állandó meghívottja a Kodály Zoltán Kórusversenynek a szlovákiai Galántán, és időről időre ellátogatnak Erdély magyarok lakta vidékeire is.

Repertoárján a zeneirodalom a cappella gyöngyszemei mellett az oratórium irodalom mesterművei is szerepelnek. 15-20 koncertet ad évente, rendszeresen együttműködve a helyi Mendelssohn Kamarazenekarral és a Dunántúl hivatásos zenekaraival. Hazai zeneszerzők gyakran dedikálják műveiket Veszprém Város Vegyeskarának valamint több ősbemutató fűződik a kórus nevéhez Csemiczky Miklós, Karai József, Kocsár Miklós, Orbán György, Vajda János műveiből.

A kórus élete, működése a kezdetektől szorosan összefonódott Veszprém zenei életével, amelynek szerves része, alakítója. A hagyományos Requiem- és Karácsonyi koncertek mellett sok évtizede nemzetközi kórusesemények házigazdája: a már említett Europa Cantat Nemzetközi Éneklő Heteken túl, az 1990-es években Amerikai-Magyar Kórusnapok, majd a Millennium évétől a Vivace Nemzetközi Kórusfesztivál eseményei vonzottak Veszprémbe dalosokat az egész világból.

Kitüntetései közül kiemelkedik a szaktárca Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díja, amelyet 2003-ban, az amatőr énekkarok közül elsőként vehettek át.

A Pro Urbe Veszprém és Gizella-díjas vegyeskar 1997-től egyesületi formában, Veszprém Megyei Jogú Város támogatásával, a város kiemelt művészeti együtteseként működik, nagy gondot fordítva a jövendő generációk zenei nevelésére is. Két korosztályban működtet ifjúsági együttest: a Csermák Gyermekkórusban az általános iskolások ismerkedhetnek a kóruséneklés alapjaival, a nagyobbak pedig a 2002-ben alakult Vokálban szereznek meghatározó zenei élményeket a legváltozatosabb műfajokban. (ld itt és itt)