Ha könyvespolcáról, CD-gyűjteményéből, úgy érzi, hiányzik Veszprém Város Vegyeskarának krónikája, hangja, dala, írjon nekünk!

Aranykönyv 1956-2006

Veszprém Város Vegyeskarának félszázados jubileumi kiadványát veheti kézbe az Olvasó. A 312 oldalas kötet tartalmi része a kórus krónikájával kezdődik, röviden visszatekintve a korábbi évfordulós kiadványokban részletesen is taglalt 40 évre, és újonnan közölve az ötödik évtized eseményekben gazdag történetét. A szöveges adatszerűségek mellett válogatott képanyag teszi még színesebbé a közlendőket. Ezután a vegyeskar művészeti eredményeinek átfogó ismertetése következik.
Megtaláljuk a kötetben a jubiláló együttes névjegyzékét, egyesítve az 1996-2006 között belépett tagok névsorával. Közli a könyv a legelső évad tagságának rekonstruált névjegyzékét, továbbá a Baráti Kör tagjainak felsorolását.
Elmélyült tanulmányok, gondolatébresztő visszaemlékezések, szép ünnepi beszédek alkotják a könyv azon részét, amely széles körképet vázol fel a félévszázados kórus életéről, működésének mozgatórugóiról, a társadalmi háttérről és a közeljövő kilátásairól. Megnyilatkozik az együttes alapító karnagya, a kórus jelenlegi művészeti vezetője és elnöke is.
Külön fejezetet szenteltek a szerkesztők a jubiláló együttes kezdeteinek dokumentálásra. A történeti forráskiadványként összeállított fejezet 25 korabeli szöveges forrás közzétételével körvonalazza az 1950-es évek Veszprémjének kulturális állapotát, közéleti viszonyait, valamint a bátor és következetes szervezőerőt, amelynek köszönhetően az ének- és zenekar létrejött.
A könyv utolsó részében a tagság által megfogalmazott, a kórus közösségi életét, saját élményeiket felelevenítő írásokat közlünk. A sok színű összeállítás több évtizedes feljegyzésekből, jelenkori visszaemlékezésekből, régi tagok és ifjabb dalostársak vallomásértékű megnyilatkozásaiból ad sokoldalú képet e zeneszerető közösségről, befogadó mivoltáról, és – folytonos megújulása mellett is aktív – hagyomány-megőrző erejéről. Ezek között az írások között kaptak helyet a kórus műsoros estjeinek anyagából válogatott szemelvények: egy szolidáris közösség tehetségének, egészséges humorának és józan önismeretének beszédes bizonyítékaiként. Bizonyos, hogy a szakmai vezetés sikeressége és az egyesületi ügyek szerencsés vezénylete mellett ez a kiapadhatatlan életkedv lesz az egyik biztosítéka a remélt jövendőnek. – fogalmazza meg a könyv fülszövege.

Jubileumi daloskönyv

2006-ban jelent meg 76 oldalon Veszprém Város Vegyeskara legkedvesebb énekelnivalóinak gyűjteménye. Az együttesnek dedikált Bárdos-mű, a Veszprémi jelhang nyitja a kötetet. Az évtizedek során a kórus himnuszává vált művet népdalok, feldolgozások, a világ és hazánk kórusirodalmának értékes gyöngyszemei követik, Bachtól és Händeltől Mozarton és Mendelssohnon át Kodályig, Petrovicsig vagy éppen a szólamindulókig.

Aranypercek

Veszprém Város Vegyeskara válogatott hangfelvételeit tartalmazó CD a kórus fennállásának 50. évfordulója alkalmából, 2006-ban jelent meg. Az archív felvételeket is tartalmazó CD-n Zámbó István, Katona Tibor és Erdélyi Ágnes vezényel.

 • Te Deum (részletek)
 • Akik mindig elkésnek
 • Négy lakodalmi tánc
 • Éjszaka II.
 • Ez a kislány gyöngyöt fűz
 • Tréfás házasító
 • Ave Maria
 • Tu es Petrus – a Krisztus oratóriumból
 • Abendlied
 • Tristis est anima mea
 • Hegyet hágék
 • Székely keserves
 • Kállai kettős
 • Pingst
 • Eg ad öllum – izlandi népdal
 • Gerbies, saule, sudrabota – lett népdal
 • Aranyszárnyú angyal
 • Adjunk hálát immár
 • Gloria a II. miséből
 • Könyörgés tavasszal, 1957
 • In te Domine speravi – a Te Deum Vesprimiensisből

Veszprémi Te Deum

Az együttes 2002. karácsonyán megjelent legújabb CD-jén a kortárs magyar zeneszerzők nem, vagy kevéssé ismert műveiből válogatott.

Karnagyok:
Erdélyi Ágnes és Török Géza

Közreműködik:
Mendelssohn Kamarazenekar (művészeti vezető: Kováts Péter);
Friedler Magdolna - orgona;
Rezsőfi Lívia, Löffler Marianna, Hajas Szilárd - fuvola;
Szépvölgyi Mariann - hárfa;
Gyurján Róbert - nagybőgő;
Szerdahelyi Károly - ütősök;
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar;
Szilfai Márta - szoprán;
Kovács Annamária - alt;
Molnár András - tenor;
Szüle Tamás – basszus

 • 1. KOCSÁR MIKLÓS: MAGNIFICAT
 • II. ORBÁN GYÖRGY: MISSA SECONDA
  • 2. Kyrie
  • 3. Gloria
  • 4. Credo
  • 5. Sanctus
  • 6. Benedictus
  • 7. Agnus Dei
 • III. CSEMICZKY MIKLÓS: TE DEUM VESPRIMIENSIS
  • 8. Te Deum laudamus
  • 9. Tibi omnes angeli
  • 10. Te gloriosus
  • 11. Dignare, Domine
  • 12. Domine Deus (Oratio Santi Emerici Ducis)
  • 13. In te, Domine

Négy évtized kádenciája

Az együttes jubileumi kiadványában emlékezett meg fennállásának 40. évfordulójára. A mostani kötet a 30. évfordulóra kiadott mű utódja, amely igényességében megközelíti elődjét, külsőségeiben is hasonlatos hozzá, tárgyában viszont a szükségszerű kapcsolódásokon túl új nézetekből mutatja be az elmúlt évtizedet, sőt évtizedeket, eképpen járulva hozzá a kórus krónikájának kiegészítéséhez. Zenei vonatkozásain kívül talán mint Veszprém város művelődés- és társadalomtörténete feltárásához szolgáló adalék is helyet kaphat a veszprémi könyvespolcokon.Karácsony

Az együttes CD-n és hangkazettán válogatást adott ki az utóbbi évek hagyományos veszprémi Karácsonyi Koncertjein bemutatott legszebb művekből.

Karnagy:
Erdélyi Ágnes

Közreműködik:
L. Kovács Ildikó - zongora
Borscs Ljubomir - zongora
Vígh Andrea - hárfa

 • Adventi ének
 • Harmatozzatok
 • Advent und Weihnachten
 • En natus est Emmanuel
 • In dulci jubilo
 • Singt und klingt
 • Quem pastores laudavere
 • Csöndes éj...
 • Ave Maria
 • Adjunk hálát immár
 • Aranyszárnyú angyal
 • Puer natus
 • Adeste fideles
 • Karácsonyi bölcsődal
 • Joy To The World!
 • Swete Was The Song The Virgine Soong
 • God Rest You Merry, Gentlemen
 • A Hymn To The Virgine
 • A Ceremony of Carols
 • - There Is No Rose
 • - Balulalow
 • - This Little Babe
 • We Wish You A Merry Christmas

Veszprém Város Vegyeskara 1992

A kórus 1992-ben kiadott kazettája az új karnaggyal végzett közös munka első három évének legszebb kisebb kórusműveit tartalmazza.

A oldal
1. H. Schüzt: Jauchzet dem Herrn
2. J. Rheinberger: Abendlied
3. F. Schubert: An die Sonne
4. F. Schöggl: Die Launige Forelle:
° Téma: F. Schubert: A pisztráng
° Mozart: Egy kis éji pisztráng
° Weber: A bűvös halász
° Wagner: Halászok kara
° A hal vége Liszttel

B oldal
1. Két részlet Liszt F.: Krisztus oratóriumából
° Pater noster
° Tu es Petrus
2. Kodály Z.: Este
3. Bárdos L.: Tiszta patakod partjainál
4. Orbán Gy.: Veni Sancte Spiritus
5. Karai J.: Estéli nótázás

Harminc év krónikája

"Kézbe veszi az ember a könyvet, belelapoz, előre-hátra forgatja és nem tudja eldönteni, melyik részével kezdjen először barátkozni. Hiszen legalább olyan örömteli emlékeket keltenek a korabeli tudósítás töredékek, naplórészletek, mint a 30 év alatt megszólaltatott művek elképesztően gazdag leltára, vagy a kórus belső viszonyait is jól jellemző anekdoták. Mi ez a könyv egyáltalán: kalendárium, krónika, dokumentum-gyűjtemény vagy önéletrajzi ihletésű regény? Talán mindegyik és egyik se. (...)
Érdemes ezt a könyvet újra és újra átlapozni. A Veszprémi Vegyeskar történetét dolgozza fel nagy gonddal és alapossággal, miközben az olvasóra bízza a tanulságok levonását. Volt értelme a munkának, van értelme a folytatásnak."